छल्दि युवा क्लबद्धारा धुर्कोटमा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न