बडिगाड गाउँपालिकाकै दुर्गम भेडिखोरमा मोटरवाटोको उद्घाटन