छत्रकोटमा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ्गसिल्डको उपाधि आत्मबोध माबिलाई