तम्घासमा वन डढेलो नियन्त्रण तथा सञ्जाल निर्माण बैठक सम्पन्न