गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा सोमबार अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न