गुल्मीमा मंगलबार दोस्रो चरणमा ११ सय ८१ जनाले लगाए खोप