रिव्दीकोट र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग गर्ने ।