प्रधानमन्त्रीको दौड छोडेर,नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न देउवालाई आफ्नै नेताको आग्रह ।