छत्रकोटमा आत्मबोधले लगातार ५ औं पटक जित्यो रनिङ्ग शिल्ड, पालिकाले ब्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने