छत्रकोट गाउँपालिकाको १६ औं अधिवेशन सुरु, बित्तीय प्रगती ६ महिनामा २० प्रतिशत