गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकाले विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ