गुल्मीमा गत वर्ष धेरै उत्पादन भएका कारण यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी