आशिर र सारिकाको प्रेम वियोग बोल्ने मीन र अञ्जुको “मेरै थियो दोष”