मनसुनी प्रणालीको प्रभाव पूर्वमा, आज पनि तापक्रम उच्च नै रहने