छत्रकोट गाउँपालिकाकोे नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतिमा पारित धेरै गत बर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता, नयाँ ट्रयाक नखोल्ने जस्ता केही नयाँ नीति सार्वजनिक