“मेरीबास्सै”बाट अलग भए राजु मास्टर र बल्छी धुर्वे !!