छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा मोटर साइकल मर्मत तालिम सुरु !!