स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ – मन्त्री बराल