तिन तहको सरकार बिच सहकार्य अनिवार्य ः मन्त्री पौडेल