गुल्मीको एक लुकेको शिवालयमा प्रहरी अधिकृतले आँखा लगाएपछि