बिदेशको कमाई एकछिनको, स्वदेशको कमाई सधै लाई : गर्भनर डा. नेपाल