लोक दोहोरी प्रतिष्ठान गुल्मी शाखाले राष्ट्रिय स्तरका कलाकारसँगै श्रष्टा सम्मान गर्ने