गुल्मीको छत्रकोट ६ मोहरेमा राधाकृष्ण मन्दिरको उद्धघाटन