जीवनको लामो समय आकर्षक पदमा ‘इन्जोय’ गरेका खतिवडाको शक्तिको स्रोत